OFERTA NASZEJ ALPAKARNII

WSZELKIE SPOTKANIA ODBYWAJĄ SIĘ PRZED WCZESNIEJSZYM UMÓWIENIEM SIĘ NA KONKRETNY TERMIN. NA TERENIE ALPAKARNII OBOWIĄZUJE REGULAMIN.

ZORGANIZUJESZ U NAS:

  • SPOTKANIA Z ALPAKAMI INDYWIDUWALNE, GRUPOWE, DLA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI,
  • IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE: URODZINY, SPOTKANIA FIRMOWE ORAZ WIECZORY PANIEŃSKIE
  • SESJE ZDJĘCIOWE Z ALPAKAMI
  • SPOTKANIA Z ALPAKAMI W RAMACH ALPAKOTERAPII
  • ORAZ KUPISZ VOUCHERY PREZENTOWE NA SPOTKNIE Z ALPAKAMI NA KAŻDĄ OKAZJĘ!
  •  

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU W CELU DOBRANIA INDYWIDUALNEJ OFERTY LUB ZAKUPU VOUCHERA!

REGULAMIN ALPAKARNI
„ALPAKI WAWERSKIE” 

PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ PRZED WIZYTĄ W ALPAKARNII

I. UWAGI OGÓLNE

1. Alpakarnia czynna jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 20:00. Zmiany
otwarcia mogą ulec zmianie ze względu na pogodę, święta lub stan zdrowia alpak.
2. Wstęp na teren Alpakarni możliwy jest jedynie za zgodą obsługi.
3. Wstęp na teren Alpakarni możliwy jest jedynie po wcześniejszym umówieniu terminu. Nie
ma możliwości wstępu na teren Alpakarni ad hock
.
4. Alpakarnia zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonego terminu odwiedzin z uwagi na
warunki atmosferyczne bądź kondycję zwierząt.
5. W czasie przebywania na terenie Alpakarni można przebywać jedynie w wyznaczonych
strefach – odwiedzający nie mogą przebywać w strefach i w pomieszczeniach położonych
na tej samej nieruchomości, jednakże nie przynależących do terenu Alpakarni.
6. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie Alpakarni wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
7. ZW przypadku zorganizowanych wycieczek szkolnych/przedszkolnych dzieci winny
przebywać z opiekunami (co najmniej 1 opiekun na 10 osób).
8. Wejście na teren Alpakarni oznacza akceptację Regulaminu.
9. Za skutki nieprzestrzegania zasad regulaminu nie odpowiadamy.

II. ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE ALPAKARNI

1. Nie wolno niszczyć i zaśmiecać Alpakarni.
2. Nie wolno biegać, krzyczeć, jeździć na rowerach, deskorolkach, rolkach, hulajnogach oraz
zachowywać się w inny sposób, który mógłby zakłócić spokój.
3. Nie wolno słuchać głośnej muzyki.
4. Nie wolno przebywać pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (nie dotyczy
zorganizowanych imprez w ogródku).
5. Nie wolno wprowadzać psów ani innych zwierząt (także na rękach i w transporterach).
6. Na terenie Alpakarni obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów
tytoniowych.
7. Nie wolno wchodzić ani siadać na poręczach, barierkach, ogrodzeniach.

III. KONTAKT ZE ZWIERZĘTAMI


1. Wstęp na teren zagrody ze zwierzętami, w tym do stajni, możliwy jest tylko pod nadzorem
pracownika Alpakarni.
2. Należy bezwzględnie stosować się do zaleceń pracowników z zakresie kontaktów ze
zwierzętami i dokarmiania zwierząt.
3. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek interakcji ze zwierzętami należy wysłuchać zaleceń
pracownika w tym zakresie.
4. Dokarmianie zwierząt odbywa się wyłącznie jedzeniem przekazanym przez pracownika
Alpakarni. Nie wolno dokarmiać zwierząt własnym jedzeniem. Podajemy marchewkę i
smakołyki na otwartej dłoni.
5. Fotografowanie i filmowanie na terenie zagrody jest dozwolone tylko do celów prywatnych i
tylko za zgodą pracownika. Nie wolno używać flesza.
6. Nie wolno sadzać dzieci na alpakach. Nie wolno ganiać zwierząt, ani ich straszyć.
7. Podchodzimy do alpak tylko i wyłącznie od strony głowy. Nie wolno podchodzić do alpak od
tyłu. Zachodzenie od tyłu oraz głaskanie po tylnych częściach alpak grozi kopnięciem.
8. Głaszczemy alpaki po szyi i grzbiecie. Alpaki nie chcą być dotykane po głowie.

IV. KORZYSTANIE Z OGRÓDKA


1. W czasie korzystania z ogródka nie wolno bez zgody obsługi otwierać bramki do zagrody
zwierząt, a także przechodzić na teren zagrody.
2. Rozpalanie ogniska oraz dokładania drewna do ogniska na życzenie odwiedzających
wykonywane jest wyłącznie przez pracownika Alpakarni.
3. Alpakarnia nie zapewnia jedzenia na ognisko, napojów ani żadnych innych produktów
spożywczych.
4. Alpakarnia nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zatrucia pokarmowe wynikłe ze
spożywania produktów spożywczych przez odwiedzających.
5. Spożywanie alkoholu w czasie zorganizowanych imprez dopuszczalne jest jedynie na terenie
ogródka. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia z alkoholem, na teren zagrody dla
zwierząt.

V. BEZPIECZEŃSTWO


1. W czasie przebywania na terenie Alpakarni należy przestrzegać obowiązujących przepisów
BHP ora PPOŻ, w szczególności w zakresie korzystania z ognia, środków łatwopalnych, a
także kontaktu ze zwierzętami.
2. W czasie zorganizowanych imprez przed rozpoczęciem należy zapoznać się z położeniem
gaśnic przeciwpożarowych oraz wyjść ewakuacyjnych.
3. Alpaki są uznane za zwierzęta antyalergiczne, jednak w razie wystąpienia alergii prosimy o
szybką reakcje oraz konsultacje z lekarzem. Nie odpowiadamy za wystąpienie reakcji
uczuleniowej.
4. Alpaki są pod stałą opieką weterynarza.
5. Odpowiedzialność za dzieci przebywające na terenie Alpakarni ponoszą rodzice lub
opiekunowie.
6. Alpakarnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, szkody i krzywdy wynikłe z
nieprzestrzegania niniejszego regulaminu i niestosowania się do poleceń pracowników.
7. Alpakarnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe.
8. Alpakarnia nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

VI. OPŁATY


1. Wstęp na teren Alpakarni jest odpłatny
2. Wstęp na tern Alpakarni z wejściem do zagrody i dokarmianiem zwierząt kosztuje:
a. Dzieci do lat 3 – bezpłatnie
b. Dzieci powyżej 3 lat oraz dorośli – 50zł od osoby
3. W przypadku wycieczek zorganizowanych dla dzieci (minimum 10 osób), opiekunowie dzieci
wchodzą bezpłatnie.
4. Zorganizowanie imprez okolicznościowych w ogródku wyceniane jest indywidualnie.

POBIERZ REGULAMIN

AdresMozaikowa 31b, 04-888 Warszawa
 
Wymagane wcześniejsze rezerwacje telefoniczne!